Forest innovation hubs knowledge plattform

Total Results: 288
MosaicZoznam
2. Zlepšiť infraštruktúru a kapacity verejných aktérov
Digitalisation of fieldwork data collection
Inventory, monitoring
Smart machinery, equipment
Digital solution
8. Ostatné
Information support for game management in Slovenia
Forest management, ecosystem, resilience
Data platforms, data hubs
Digital solution
4. Zabezpečiť dobre vyškolenú pracovnú silu prostredníctvom atraktívneho rozvoja zručností a vzdelávania
Innovative educational programmes in the field of sustainable forest management and forestry work in Croatia supported through European cooperation.
Education and training
eLearning, blended learning
Croatia
Slovenia
Digital solution
2. Zlepšiť infraštruktúru a kapacity verejných aktérov
Public data of forest in the form of application, contains overview of data about state and privately owned forests.
Education and training
Data platforms, data hubs
Digital solution
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
Digitalized Groundwater Measuring Station System contains information about the movement of water which is very important for oak and other native species in forests. 
Forest management, ecosystem, resilience
Advice and services for forest owners
Digital solution
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
DecectIT is forest fire detection device which detects fire by using different sensors and sends nottification to the application.
Forest management, ecosystem, resilience
Sensors, measurement equipment
Digital solution
3. Aktivizácia súkromných vlastníkov a družstevného obhospodarovania lesov
WAVE ŠŠ is aplication which contains information for the employees of forestry sector, licensed contractors and forest owners.
Ownership, cooperation
Advice and services for forest owners
Digital solution
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Online database of wood processing and furniture production in Croatia, connects stakeholders in wood industry value chain. 
Products, markets, trade
Data platforms, data hubs
Digital solution
HR
EN
0
7. Zvyšovanie povedomia verejnosti, spoločenskej akceptácie a politickej podpory lesného hospodárstva
Green City cadastre is application which contains a list of trees on a specific area i.e. towns.
Forest management, ecosystem, resilience
Urban planning
Croatia
Grad Zagreb
Osjecko-baranjska županija
Digital solution
HR
EN
0