Edukai Remote Services

Edukai Remote Services

EN
Edukai Etäpalvelut
Edukai Remote Services provides training and support services tailored to customer-specific remote needs.

The Edukai Remote Services customer process helps you to find just the right solutions for your needs. We are able to effectively combine the desired remote software and various devices into an easy-to-operate, customer-looking entity. This saves our customers’ resources for the actual core business. Edukai Remote services is one part of Edukai Oy’s extensive training supply, and the developed methods enables the traditional training in virtual classrooms regardless of location.
Ekonomický vplyv
Very positive because the need to travel is significantly reduced.
Dopad na zamestnanosť
Positive because the quality and efficiency of work can be significantly improved
Dopad na príjmy
Remarkable savings in travelling costs
Potreba špecifických znalostí
Not any specific knowledge needed
Potenciál využitia

High

kľúčové prepoklady
Mediacore IT skills
1. doména (hlavná)
Produkty, trhy, obchod
Kľúčové slová
Remote learning remote support
Riešená výzva
4. Zabezpečiť dobre vyškolenú pracovnú silu prostredníctvom atraktívneho rozvoja zručností a vzdelávania
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Fńsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2020 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
Lapland University of Applied Sciences
Anne Saloniemi
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0