LasInfo | Zintegrowany system informatyczny dla parków narodowych, ochrony przyrody i leśnictwa

LasInfo | Zintegrowany system informatyczny dla parków narodowych, ochrony przyrody i leśnictwa

EN
PL
[EN] Integrated information system for national parks, nature conservation and forest management
Kompleksowy system wspomagający organizację pracy w parkach narodowych, lasach miejskich i komunalnych oraz leśnych zakładach doświadczalnych, obejmujący swoim zakresem codzienne gospodarowanie w danej jednostce oraz specyficzne zadania wynikające z ochrony przyrody.

System LasInfo jest kompleksowym produktem składającym się z kilku powiązanych ze sobą aplikacji. Przeznaczony jest dla parków narodowych, lasów miejskich i komunalnych oraz leśnych zakładów doświadczalnych. Umożliwia on zarówno zarządzanie gruntami leśnymi oraz monitorowanie pozyskania i obrotu drewnem, jak również realizację zadań planu ochrony i monitoring przyrodniczy.

Rozwiązanie składa się z czterech podstawowych modułów: centralnej bazy danych, aplikacji LasInfo Klient, Aplikacji GIS oraz Rejestratora leśniczego. Pozwala to na skoordynowane zarządzanie takimi elementami jak ochrona przyrody, gospodarka leśna, dane przestrzenne i dane ewidencyjne. Możliwe jest dostosowanie rozwiązań do poszczególnych użytkowników poprzez wdrożenie tylko niektórych lub wszystkich elementów systemu. Wspólna baza danych eliminuje z kolei problem niezgodności pomiędzy różnymi systemami i formatami danych.

Elementy systemu LasInfo:

  • Oprogramowanie: centralna baza danych, aplikacja LasInfo, aplikacja LasInfo Obrót Drewnem, Mapa Numeryczna, Monitoring Przyrodniczy, Mobilny GIS.
  • Urządzenia/infrastruktura: serwer (lokalny lub "w chmurze"), urządzenia sieciowe i VPN, urządzenia mobilne.

Funkcje systemu Lasinfo:

  • ewidencja stanu posiadania: ewidencja powszechna, opis taksacyjny;
  • system planów (zadań ochronnych): szacunki brakarskie, zakładanie pozycji planów, obsługa przetargów, ewidencja wykonania (zlecenie prac, odbiór prac);
  • obrót drewnem: dokumenty przychodu i rozchodu drewna, umowy na drewno, magazyn drewna, rejestrator leśniczego;
  • dokumenty ochrony i hodowli lasu: inwentaryzacja posuszu, ewidencja pożarów, protokół oceny upraw, protokół uznania oceny odnowień naturalnych;
  • raportowanie: zaplanowanych prac, obrotu drewnem, zleceń/wykonań;
  • mapa numeryczna: standard Leśnej Mapy Numerycznej, standard danych GIS w ochronie przyrody, monitoring przyrodniczy, raportowanie na mapie, GIS mobilny.

System został wdrożony w 11 polskich parkach narodowych, ponadto wśród użytkowników LasInfo znajdują się leśne zakłady doświadczalne (Murowana Goślina, Siemianice, Rogów, Krynica–Zdrój), zarządcy lasów miejskich i komunalnych oraz urzędy morskie zarządzające terenami leśnymi.

Główna kategoria
Zarządzanie lasem, gospodarka leśna, usługi ekosystemowe, odporność
Słowa kluczowe
ochrona przyrody; GIS; aplikacja mobilna; zarządzanie lasem
Wyzwanie
1. Poprawa odporności lasu i adaptacja do zmian klimatu
Rodzaj rozwiązania
Platformy z danymi, centra danych, otwarte dane
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Polska
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2009 -
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Taxus IT Sp. z o.o.
Sylwester Kulik
Osoba przygotowująca fiszkę
Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute (ITD)
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0