Forest innovation hubs knowledge plattform

Total Results: 288
MosaicZoznam
6. Rozvoj lesného biohospodárstva prostredníctvom obehového využívania a produktov s pridanou hodnotou
Forest-based bio/circular economy
Croatia
Vukovarsko-srijemska županija
Vinkovci
Innovation management, hubs, clusters
Switzerland
Luzern
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
Forest management, ecosystem, resilience
Switzerland
Sensors, measurement equipment
Switzerland
Digital solution
4. Zabezpečiť dobre vyškolenú pracovnú silu prostredníctvom atraktívneho rozvoja zručností a vzdelávania
Martelosopes are silvicultural demo plots used to train the decision-making capabilities in the context forest management approaches and silvicultural interventions based on transparent data.
Forest management, ecosystem, resilience
Switzerland