DigiWood | Digitala spårbarhetsverktyg för sågverk

DigiWood | Digitala spårbarhetsverktyg för sågverk

DigiWoods egna produkter, med efternamnet Nexum, fokuserar på att underlätta spårbarhet från stock till kartong eller färdig slutkundprodukt, integration av befintlig hårdvara och programvara och produkter för analys av all insamlad data.

Det digitala sågverket är ett projekt som pågått i två år, 2017-2018. Projektet finansieras av Vinnova och de deltagande företagen Moelven Industrier, RemaSawco, Schneider Electric, RISE och DigiWood. Syftet med projektet var att genom att digitalisera sågverkets produktions- och processdata öka processeffektiviteten med 15%, öka produktvärdet med 10% och minska energiförbrukningen med 10%. Digitalisering är ett komplicerat projekt som tar tid och kräver resurser. Det är viktigt att fokusera på uppsatta mål. Noggrann planering krävs av: anläggningens inventering, installation i steg, krävande distribution med parallella system för nya automatiserade anslutningar. Digitaliseringsprojekt börjar med detaljer, fortsätter med detaljer och ännu mer detaljer, med tydliga mål för ett resultat av att forma en enhetlighet. Massiva färdighetsutmaningar. Visualisera mer, med mindre övervakningsskärmar. Ta kontroll över dataflöden och ta ägande av dina egna data. Plattformar som hanterar data måste testas i en hård miljö innan. Olika system som mäter tid, energi eller dimension måste synkroniseras på plats och med periodicitet kalibrerad mot "godkänd" liknande. Spårbarhet i såglinjer kan uppnås med redundanta system som mäter längd med tillägg av tidsstämpel. En beräkning visar en potentiell värdestegring på cirka 5 miljoner kronor per år.

Huvud domän
Inventering, värdering, övervakning
Produkter, marknad, handel
Innovasions ledning, digitala hubbar, kluster
Nyckelord
Index is to find
Utmaning som adresseras
6. Odla den skogsbaserade bioekonomin genom cirkulär användning och mervärdesprodukter
Type av lösning
Modellering, DSS, simulering, optimering
Digital lösning
Ja
Innovasion
Ja
Upphovsland
Sverige
Potential
kontinental
Start och slutår
2017 - 2018
Kontakt informasion
Ägare eller författare
Paper Province
Mikael Jakobsson
Rapportör
Paper Province
Joar Stensløkken
References and Resources
Projekt som detta factsheet skapats inom
Rosewood 4.0