DigiWood | Cyfrowe narzędzia do śledzenia przepływu surowca w tartaku

DigiWood | Cyfrowe narzędzia do śledzenia przepływu surowca w tartaku

Rozwiązania oferowane przez DigiWood w ramach linii produktowej Nexum pozwalają na śledzenie przepływu surowca od kłody drewna po tarcicę lub produkt finalny, integrację dostępnych maszyn i oprogramowania oraz analizę wszystkich zebranych danych.

Cyfrowy tartak to projekt współfinansowany przez szwedzką agencję innowacyjną Vinnova oraz uczestniczące w konsorcjum przedsiębiorstwa: Moelven Industrier, RemaSawco, Schneider Electric, RISE i DigiWood. Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu technologicznego w tartaku o 15%, wzrost wartości wytworzonych produków o 10% oraz zmniejszenie zużycia energii o 10% poprzez digitalizację danych produkcyjnych i technologicznych.

Digitalizacja to złożony projekt, który wymaga czasu i zasobów. Ważne jest, aby skupić się na wytyczonych celach. Wymagane jest staranne planowanie inwentaryzacji tartaku, etapów instalacji i wdrażania równoległych systemów dla nowych zautomatyzowanych połączeń. Projekty cyfryzacji przedsiębiorstw wymagają szczegółowych założeń, które są jeszcze bardziej precyzowane na kolejnych etapach, w odniesieniu do klarownych celów przedsięwzięcia.

Produkty z lini Nexum umożliwiają:

  • lepszą wizualizację procesów przy mniejszej liczbie ekranów,
  • kontrolę przepływów danych,
  • dostęp do prztestowanych platform przetwarzających dane,
  • synchronizację i kalibrację różnych systemów do mierzenia czasu, zużycia energii lub monitorowania rozmiarów elemenów,
  • zapewnienie identyfikowalności na liniach produkcyjnych tartaku dzięki nadmiarowym systemom, które zbierają dane o długości danego elementu z dołączeniem znacznika czasu. 
Główna kategoria
Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
Produkty, rynki, handel
Zarządzanie innowacjami, cyfrowe huby, klastry, komercjalizacja
Słowa kluczowe
tartacznictwo; Przemysł 4.0
Wyzwanie
6. Rozwój biogospodarki opartej o zasoby leśne poprzez cyrkulane zużycie materiałów i produkty o wysokiej wartości dodanej
Rodzaj rozwiązania
Sieci, platformy testowe, platformy B+R
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Szwecja
Skala aplikacji
Kontynentalny
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2017 - 2018
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Paper Province
Mikael Jakobsson
Osoba przygotowująca fiszkę
Paper Province
Joar Stensløkken
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0