iWald | Aplikácia na simuláciu rastu lesa

iWald | Aplikácia na simuláciu rastu lesa

DE
EN
SK
Porovnanie konceptov pestovania lesa simuláciou procesov rastu lesa na smartfóne.

V projekte iWald sa vyvíja systém, ktorý vlastníkom lesov umožňuje získať realistické a technicky spoľahlivé možnosti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Zohľadňujú sa individuálne ciele vlastníka lesa (súkromný, komunálny, štátny), ako aj minimalizácia rizika lesného hospodárstva a udržateľná premena lesov pri zachovaní ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií lesa. Jedným z hlavných výsledkov iWald bude „iWald App", ktorú je možné použiť na simuláciu procesov rastu lesa na smartfóne. Tá bude vybavená rôznymi vstupnými bariérami, takže aj lesný laik a vyučený lesník im nájde prístup k iWald. Medzi ciele patrí aktivizácia vlastníkov lesov, ktorí tak môžu svoj les priblížiť na hravej úrovni, prípadné zlepšenie akceptácie lesníckych zásahov verejnosťou prostredníctvom možnosti jednoduchej vizualizácie budúcich dôsledkov.

Mobilzačný potenciál
vysoká, aktivizácia vlastníkov lesov k iniciovaniu lesníckych zásahov, je podporovaný herným charakterom aplikácie
Vplyv na životné prostredie a biodiverzitu

ekonomické, ekologické a sociálne funkcie lesa sú integrované do aplikácii, systém na podporu rozhodovania

1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Kľúčové slová
simulácia rastu stromu aplikácie súkromný vlastník lesa poskytovateľ služieb
Riešená výzva
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
Typ riešenia
Modelovanie, simulácia, optimalizácia
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Nemecko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
RWTH Aachen, Institute for Man-Machine Interaction
Dr.Ing. Martin Hoppen
Reportér
FBZ
Dr. Marie-Charlotte Hoffmann
References and Resources
Referencia projektu
iWald, funded by FNR under no. 22012818
Zdroje
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0