ForBioSensing | Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

ForBioSensing | Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

EN
PL
SK
[EN] Comprehensive monitoring of stand dynamics supported with remote sensing techniques
Metoda kompleksowego monitorowania rozległych obszarów leśnych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik i danych teledetekcyjnych.

Działania projektu są nakierowane na uzyskanie całościowego obrazu zmian drzewostanowych w Puszczy Białowieskiej i ich dynamiki (poprzez użycie kilku serii czasowych różnych danych teledetekcyjnych) oraz zmianę punktowego monitoringu (pomiary na powierzchniach naziemnych) na powierzchniowy, w celu poprawy skuteczności prowadzonej na terenie Puszczy ochrony ekosystemów leśnych. Możliwe będzie również wnioskowanie o bioróżnorodności fragmentów Puszczy. Efekty działania opracowanego w projekcie systemu zostaną przedstawione w postaci opracowań i map wskazujących konkretne zmiany i ich przyczyny na przestrzeni lat.

Do głównych celów projektu zaliczono:

  • Monitoring dynamiki drzewostanów w Puszczy Białowieskiej (m.in. analiza składu gatunkowego, monitoring zmian w drzewostanach powodowanych zamieraniem świerka i jesionu, ekspansją grabu, itd.),
  • Analizę sposobów odnawiania się, odmładzania i regeneracji drzewostanów, w tym z wykorzystaniem naturalnie powstających luk,
  • Opracowanie zestawienia różnego rodzaju technik i danych teledetekcyjnych, optymalnego dla potrzeb monitoringu lasów,
  • Charakterystykę mikroklimatu Puszczy,
  • Promocję Puszczy poprzez materiały multimedialne.

Główne rezultaty projektu:

  • Szczegółowa analiza i mapy pokazujące na przestrzeni lat następujące informacje dla Puszczy Białowieskiej: charakterystyka drzewostanów (zasoby drewna na pniu, biomasa, średnia wysokość drzew i średnia pierśnica, pokrycie powierzchni przez korony drzew, różnorodność gatunkowa lasu, skład gatunkowy, budowa pionowa drzewostanu itd.), lokalizacja i zasoby martwego drewna, lokalizacja i wielkość luk, dynamika odnowy naturalnej lasu.
  • Aktualna mapa zbiorowisk roślinnych wraz z identyfikacją poszczególnych gatunków drzew.
  • Rozwój metod monitorowania drzewostanów Puszczy Białowieskiej przy wykorzystaniu niewielkiej liczby powierzchni naziemnych i dodatkowo danych teledetekcyjnych dla całego obszaru analizy.
  • Stworzenie chronologii wzorcowej szerokości słojów i lat wskaźnikowych dla wybranych gatunków drzew.
  • Stworzenie geoportalu zawierającego dane przestrzenne dotyczące Puszczy Białowieskiej.
Główna kategoria
Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
Słowa kluczowe
monitorowanie drzewostanów; leśnictwo; teledetekcja; bioróżnorodność
Wyzwanie
1. Poprawa odporności lasu i adaptacja do zmian klimatu
Rodzaj rozwiązania
Platformy z danymi, centra danych, otwarte dane
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Polska
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2014 - 2022
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Instytut Badawczy Leśnictwa
Krzysztof Stereńczak
Osoba przygotowująca fiszkę
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Źródła i materiały
Projekt
Projekt LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zasoby
Stereńczak K., Mielcarek M., Modzelewska A., Kraszawski B., Fassnacht F.E., Hilszczański J. 2019. Intra-annual Ips typographus outbreak monitoring using a multi-temporal GIS analysis based on hyperspectral and ALS data in the Białowieża Forests. Forest Ecology and Management, 442: 105–116. [EN]
Ulotka projektu [PL, EN]
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0