PROZEL | Прогнозування загроз для лісових екосистем шляхом впровадження інноваційної електронної системи розпізнавання запахів

PROZEL | Прогнозування загроз для лісових екосистем шляхом впровадження інноваційної електронної системи розпізнавання запахів

EN
PL
UK
Innowacyjny elektroniczny system rozpoznawania zapachów do prognozowania zagrożeń leśnych
Інноваційний науково-дослідний проєкт, спрямований на побудову системи розпізнавання запахів (так званий електронний ніс) на основі високочутливих датчиків і штучного інтелекту для моніторингу обраних, особливо небезпечних шкідників лісу.

Поступова зміна клімату та поширення немісцевих патогенів і шкідників є основними причинами все більшої загрози деградації лісів. Водночас, у зв'язку з обмеженням використання хімічних засобів, зростає актуальність біологічних методів моніторингу деревостанів і попередження деградації лісів. Основна мета проєкту – розробка інноваційного пристрою (так званий електронний ніс/ e-NOS) на основі широкосмугових електрохімічних датчиків та нейронних мереж, який би виявляв та аналізував сигнали запаху, скажімо, феромони певних видів комах. Прикладами патогенів і шкідників, охоплених проєктом, є Dendrolimus Pini (L.) та ооміцети Phytophthora.
Розроблена система надає вичерпні та комплексні дані, які дозволяють створити нейронний класифікатор за допомогою методів штучного інтелекту. Розроблено спеціальне програмне забезпечення для аналізу даних і створення бази даних – бібліотеки сигналів, які дозволять виявляти аналіти на місцевості. Для кожного із застосунків, передбачених проєктом (аналіз специфічних запахів), була створена спеціальна матриця датчиків.   

Походження деревини
Ліс
Основний домен
Інвентаризація, оцінка, моніторинг
Природні лісові катастрофи, ризики, реагування на назвичайні ситуації
Ключові слова
шкідники датчики загрози для лісів
Виклик розглянуто
1. Покращення стійкості лісів та їх адаптації до зміни клімату
Тип рішення
Сенсори, вимірювальне обладнання
Цифрові рішення
Так
Інновація
Так
Країна походження
Польща
Масштаби застосування
Національний
Початок і кінець року
2018 - 2021
Контактні дані
Власник або автор
Варшавський технологічний університет, факультет фізики
Варшавський технологічний університет, факультет фізики
Репортер
Науково-дослідна мережа Лукасевича - Інститут деревинних технологій (ITD)
Доброхна Августиняк-Висоцька
References and Resources
Посилання на проект
Прогнозування загроз для лісових екосистем шляхом впровадження інноваційної електронної системи розпізнавання запахів, що співфінансується Національним центром науково-дослідної роботи (програма BIOSTRATEG ІІІ), 2018-2021 рр., угода № BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017
Краща практика розроблена в рамках проекту
Rosewood 4.0