PROZEL | Innowacyjny elektroniczny system rozpoznawania zapachów do prognozowania zagrożeń leśnych

PROZEL | Innowacyjny elektroniczny system rozpoznawania zapachów do prognozowania zagrożeń leśnych

EN
PL
UK
Innowacyjny projekt B+R, którego celem jest zbudowanie systemu rozpoznawania zapachów (elektronicznego nosa) opartego na sensorach o dużej czułości oraz sztucznej inteligencji, służącego do monitorowania  wybranych szkodników lasów.

Postępujące zmiany klimatyczne oraz rozprzestrzenianie się nierodzimych gatunków są główną przyczyną rosnącego zagrożenia degradacji lasów spowodowanej przez różne patogeny i szkodniki. Jednocześnie, w związku z ograniczeniem stosowania środków chemicznych, zwiększa się znaczenie biologicznych metod ochrony i monitorowania drzewostanów. Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnego urządzenia (elektroniczny nos/e-NOS), opartego o szerokopasmowe czujniki elektrochemiczne i sieć neuronową, które wykrywa i analizuje sygnały zapachowe np. feromony wybranych gatunków owadów. Przykładami patogenów i szkodników branych pod uwagę przy rozwoju e-NOSa dla leśnictwa są Dendrolimus Pini (L.) and Phytophthora oomycetes.

Powstały system dostarcza kompleksowych i złożonych danych, które pozwalają na zbudowanie, za pomocą metod sztucznej inteligencji, klasyfikatora neuronów. Opracowane zostało oprogramowanie umożliwiające analizę danych i stworzenie bazy danych – biblioteki sygnałów, które umożliwiają wykrywanie poszukiwanych analitów w terenie. Dla każdej z aplikacji przewidzianej w projekcie (analizy specyficznych zapachów) stworzona została dedykowana matryca sensoryczna.

Pochodzenie surowca drzewnego
Las
Główna kategoria
Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
Zaburzenia ekosystemów leśnych, ryzyka, reagowanie na klęski i katastrofy
Słowa kluczowe
szkodniki sensory zagrożenia lasów
Wyzwanie
1. Poprawa odporności lasu i adaptacja do zmian klimatu
Rodzaj rozwiązania
Czujniki, sprzęt pomiarowy
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Polska
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2018 - 2021
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
Osoba przygotowująca fiszkę
Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute (ITD)
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0