C.A.F.E. Вуглець, вода, пожежі й екологічна стійкість. Система підтримки прийняття рішень

C.A.F.E. Вуглець, вода, пожежі й екологічна стійкість. Система підтримки прийняття рішень C.A.F.E.

C.A.F.E. Carbono, Agua, Fuego & Eco-resiliencia, Herramienta de Soporte de Decisión
C.A.F.E. визначає оптимальні лісогосподарські заходи для управління кількома продуктами, товарами і послугами, такими як виробництво біомаси, секвестрація CO2, пожежна небезпека, водопостачання, кліматична стійкість або біорізноманіття, для обраного рішення.
Цей інструмент визначає оптимальні лісогосподарські заходи для управління кількома продуктами, товарами і послугами, такими як виробництво біомаси, секвестрація CO2, пожежна небезпека, водопостачання, кліматична стійкість або біорізноманіття, які одночасно кількісно оцінюються в просторі і часі для обраного рішення.
Основні переваги:
• Зміщення акценту з єдиної мети на набір екосистемних товарів і послуг.
• Підвищення економічних показників на територіях з низькою продуктивністю шляхом кількісної оцінки інших ресурсів, які можуть бути оплачені за створювану ними екологічну цінність.
• Комплексна оптимізація цілого ряду товарів і послуг, породжених лісовим господарством.
• Адаптація до конкретних умов досліджуваної території.
• Результати на різних рівнях (ділянка, лісосіка, водозбірний басейн тощо).
C.A.F.E. – це інструмент, який поєднує динамічне еко-гідрологічне моделювання з багатокритеріальною оптимізацією, так що користувач може здійснювати ведення лісового господарства на основі кількох продуктів одночасно і визначати актуальність кожної з цих цілей/ продуктів.
Це програмне забезпечення може працювати в різних кліматичних регіонах завдяки попередньому калібруванню еко-гідрологічного моделювання. Крім цього, воно дозволяє змінювати масштаб роботи (скажімо, з ділянки на водозбірний басейн) завдяки інтеграції надійного біофізичного модуля. Моделювання різних кліматичних сценаріїв також можливе.
Результатом є набір можливих рішень, серед яких лісовпорядник може вибрати і застосувати оптимальні.
Регіон походження
2593113
Походження деревини
Ліс
Потенціал для мобілізації
Дуже позитивний
Тип деревини
Вся деревина, що продукується в системі лісового господарства (кругляк, гілки, коріння).
Потенціал для сталості
Вдосконалює стійкість лісів проти пожеж, дефіциту води, екологічної деградації та інших наслідків зміни клімату
Вплив на навколишнє середовище та біорізноманіття
  • Демонстрація та копіювання успішної, інноваційної схеми ведення лісового господарства на рівні водозборів. Спочатку застосування відбуватиметься в Іспанії на рівні водозборів нижчих рівнів (на площі 415 гектарів), далі – на рівні водозборів у Німеччині, Португалії та Іспанії (7,824 гектарів) і зрештою – на площі 350,000 гектарів протягом п‘яти років проєкту.
  • Посилення механізмів розроблення заходів з адаптації до зміни клімату у сільських місцевостях і забезпечення соціально-економічної сталості.
  • Збільшенна запасів води на 45-200 л/м²/рік та збільшення наявності води в нижній частині течії, що призводить до зменшення енергетичних витрат на видобуток до 5 Вт/год.
  • Збільшення сталого виробництва біомаси для потреб біоенергії, на 10-15 тон/гектар/рік, у тому числі і лісові і сільськогосподарські залишки, які зазвичай спалювалися і були причиною лісових пожеж.
  • Зменшення загроз пожеж на 30%, таким чином захищаючи сільське населення в зоні ризику виникнення пожеж.
  • Підвищення стійкості на 25% лісових територій проти посух, спалахів шкідників та хвороб.
Легкість впровадження
Інструмент не легкий в застосуванні, але для полегшення використання триває розробка інструкцій для користувачів
Економічний вплив
Інструмент безкоштовний, що забезпечує його економічну вигідність.
Вплив на створення робочих місць
Інструмент управління генерує потребу в робочих місцях для забезпечення його функціонування.
Вплив на створення прибутку
Якщо цілі управління полягають у максимізації продуктивності, доходи будуть також максимізовані.
Потреба в особливих знаннях
Знання геоінформаційних технологій є обов‘язковими для підготовки вхідної інформації.
Потенціал для використання

Високий, оскільки базується на моделюванні і може бути застосований у будь-якому кліматичному регіоні. Крім того, включаючи широкий перелік екосистемних послуг, інструмент може забезпечити потреби різних типів лісового господарства. 

Ключові передумови

Вхідні дані для обраної моделі.

Змінні рішення.

Мають бути застосовані обмеження.

Основний домен
Лісове господарство, лісівництво, екосистемні послуги, стійкість
Природні лісові катастрофи, ризики, реагування на назвичайні ситуації
Ключові слова
Стйкість мережування система підтримки рішень
Виклик розглянуто
1. Покращення стійкості лісів та їх адаптації до зміни клімату
Тип рішення
Моделювання, DSS, симуляції, оптимізація
Цифрові рішення
Так
Інновація
Так
Країна походження
Іспанія
Бельгія
Німеччина
Португалія
Регіон походження
2593113
Масштаби застосування
Континентальний
Початок і кінець року
2019 - 2023
Контактні дані
Власник або автор
Політехнічний університет Валенсії
Марія Гонзалес Санчіс
Репортер
CESEFOR
Ангела Гарсія де Арана
References and Resources
Посилання на проект
Проєкт LIFE RESILIENT FORESTS - «Поєднання води, вогню і кліматичної стійкості з виробництвом біомаси в результаті ведення лісового господарства для адаптації водозборів до зміни клімату» співфінансується Програмою LIFE Європейського Союзу за контрактом LIFE 17 CCA/ES/000063.
Ресурси
Краща практика розроблена в рамках проекту
Rosewood 4.0