WoodChainManager

WoodChainManager WCM

SL
EN
Informacijska platforma z orodji za podporo odločanju.

Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi (GLV). Tehnološko gledano gozdarske člene GLV tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanju posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov. Aplikacija omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig.

Glavna domena
Sečnja in spravilo, infrastruktura, logistika
Izziv
3. Aktivacija zasebnih lastnikov in skupno upravljanje gozdov
Tip rešitve
Svetovanje in storitve za lastnike gozdov
Digitalne rešitve
Da
Inovacija
Da
Izvorna država
Slovenija
Obseg uporabe
Kontinentalno
Začetno in končno leto
-
Kontaktn podatki
Lastnik oz. avtor
Gozdarski inštitut Slovenije
Poročevalec
Gozdarski inštitut Slovenije
References and Resources
Projekt, v okviru katerega so bili zbrani osnovni podatki
Rosewood 4.0