Spletni portal Invazivke

Spletni portal Invazivke

EN
SL
Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu
Spletna aplikacija Invazivke je del javnega elektronskega informacijskega sistema za zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji.

Mobilna aplikacija Invazivke je brezplačna in je namenjena splošni javnosti. Za uporabo aplikacije se je potrebno registrirati s pomočjo veljavnega e-poštnega naslova. Namenjena je terenskemu zbiranju podatkov s pametno napravo, ki vključuje senzor GPS in digitalni fotoaparat. To nam omogoča, da z napravo avtomatsko zajamemo lokacijo (točni koordinati X in Y) in fotografijo, kar močno olajša in pospeši vnos podatkov. Uporabniku tako ostane le ročna izbira vrste iz spustnega seznama. V aplikaciji je na voljo tudi priročnik z opisom ITV, vključno s slikovnim gradivom za lažjo identifikacijo najdenega organizma. Mobilna aplikacija Invazivke omogoča beleženje najdb ITV brez internetne povezave. Izmenjava podatkov z osrednjim strežnikom poteka na zahtevo uporabnika, ko je priključen v medmrežje in se izvede po postopku sinhronizacije.

 

Glavna domena
Motnje, tveganja, odziv na naravne nesreče
Ključne besede
invazivke mobilna aplikacija podatkovna baza
Izziv
7. Ozaveščanje javnosti, socialna sprejemljivost in politična podpora gozdarstvu
Tip rešitve
Podatkovna platforma, vozlišča podatkov, odprti podatki
Digitalne rešitve
Da
Inovacija
Da
Izvorna država
Slovenija
Obseg uporabe
Nacionalni
Začetno in končno leto
2016 -
Kontaktn podatki
Lastnik oz. avtor
Gozdarski inštitut Slovenije
Nikica Ogris
Poročevalec
Gozdarski inštitut Slovenije
Polona Hafner
References and Resources
Projekt, v okviru katerega so bili zbrani osnovni podatki
Rosewood 4.0