Slovenian forests protection

Slovenian forests protection

EN
SL
Varstvo gozdov Slovenije
Informacijsko središče za varstvo gozdov v Sloveniji.

Varstvo gozdov Slovenije je spletni portal na katerem dostopamo do priročnika za ugotavljanje vzrokov poškodb drevja, edukativnega gradiva, poročil, podatkih o sanitarni sečnji, informacijah o karantenski škodljivi organizmi napovedi pojava škodljivih dejavnikov za gozd. S priročnikom lahko na različne načine poiščete povzročitelja poškodb drevja. Priročnik vsebuje opise povzročiteljev, njihovo biologijo, razširjenost, slikovno gradivo in drugo. Vsebuje tudi slovar strokovnih pojmov. V novicah so predstavljeni aktualni problemi v varstvu gozdov, opisi biotskih in abiotskih škodljivih dejavnikov za gozd in novosti iz področja varstva gozdov. Gradivo je razdeljeno na izobraževalno gradivo, poročila, sanitarni posek, izračun volumna dreves, predpisi, programi preiskav škodljivih organizmov rastlin, Boletus informaticus, Mikoteka GIS. Na portalu najdemo informacije o karantenskih škodljivih organizmih za gozd. Napovedi vsebujejo  dnevne, kratkoročne in dolgoročne napovedi pojava škodljivih dejavnikov za gozd.

Glavna domena
Motnje, tveganja, odziv na naravne nesreče
Izziv
1. Izboljšava odpornosti gozdov in prilagoditev na klimatske spremembe
Tip rešitve
Podatkovna platforma, vozlišča podatkov, odprti podatki
Digitalne rešitve
Da
Izvorna država
Slovenija
Obseg uporabe
Nacionalni
Začetno in končno leto
-
Kontaktn podatki
Lastnik oz. avtor
Poročevalska, prognostično-diagnostična služba za gozdove
Barbara Piškur
Poročevalec
SFI
Andreja Vedenik
References and Resources
Projekt, v okviru katerega so bili zbrani osnovni podatki
Rosewood 4.0