Protection of forest against bark beetle

Protection of forest against bark beetle

EN
SL
Varstvo gozdov pred podlubniki
Spletno mesto vsebuje informacije o napadih podlubnikov: zgradba sanitarnih posekov zaradi žuželk po območjih, znaki napada, nastavljanje pasti, gradacije hroščev in interaktivni zemljevid kontrolnih pasti.

Glavni namen Varstva gozdov pred podlubniki je informiranje in izobraževanje. Pokriva različne vidike napadov podlubnikov: izvedena sanitarna sečnja, izobraževanja o znakih napada, zakonskih določil o napadih,… Posreduje informacije o preteklem poteku gradacij, sanitarnega poseka in prediktivne modele za prihodnje. Stran opozarja lastnike gozdov o času sanitarnega poseka zaradi podlubnikov gglede na razvojni cikel podlubnikov. Izobražuje o znakih napada in prepoznavnju le-teh. Informira o zakonskih določilih, ki se tičejo napadov podlubnikov. vsebuje interaktivne karte napadov podlubnikov na državnem nivoju. Vsebuje izobraževalna gradiva o znakih napada podlubnikov, strokovna priporočila o postavljanju in čiščenju kontrolnih pasti na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov, ukrepe za zatiranje podlubnikov, navodila za uporabo fitofarmacebtskih sredstev za zatiranje podlubnikov, namnožitev podlubnikov za preteklo obdobje in analizo razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja na interaktivni kartu.

Glavna domena
Motnje, tveganja, odziv na naravne nesreče
Tip rešitve
Svetovanje in storitve za lastnike gozdov
Digitalne rešitve
Da
Inovacija
Ne
Izvorna država
Slovenija
Obseg uporabe
Nacionalni
Začetno in končno leto
-
Kontaktn podatki
Lastnik oz. avtor
Slovenia Forest Service
Poročevalec
Slovenian Forestry Institute
Andreja Vedenik
References and Resources
Projekt, v okviru katerega so bili zbrani osnovni podatki
Rosewood 4.0