OSLIS

OSLIS

EN
SL
Osrednji Slovenski Lovsko Informacijski Sistem

Informacijski sistem OSLIS (Osrednji Slovenski Lovsko Informacijski Sistem) je bil razvit na Gozdarskem inštitutu Slovenije z namenom nuditi informacijsko in podatkovno podporo izdelavi načrtov upravljanja z divjadjo. Informacijska podpora je v obliki tabel, kart in podatkov, ki lahko služijo izdelavi grafov v enem od dostopnih programov. Sistem temelji na podatkovnih zbirkah sistema LISJAK, ki ga vzdržuje Lovska zveza Slovenije in zbirke podatkov, ki jo vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije. Bistvena prednost sistema OSLIS je v združitvi obeh podatkovnih zbirk in prostorskem prikazu mesta odvzema divjadi. V bazi OSLIS so podatki geokodirani na ravni kvadranta s površino 1km2. OSLIS je namenjen javni, strokovni in raziskovalni rabi. Za javnost so dostopni tabelarični, grafični in kartografski prikazi podatkov o odstrelu in izgubah v populacijah divjadi v Sloveniji. Prikaz podatkov je v obliki vsot za nivo države in lovsko-upravljavskega območja. 

Glavna domena
Gojenje gozdov, gospodarjenje z gozdovi, odpornost, ekosistemske storitve
Izziv
8. Drugo
Tip rešitve
Podatkovna platforma, vozlišča podatkov, odprti podatki
Digitalne rešitve
Da
Inovacija
Da
Izvorna država
Slovenija
Obseg uporabe
Nacionalni
Začetno in končno leto
-
Kontaktn podatki
Lastnik oz. avtor
Gozdarski inštitut Slovenije
Gozdarski inštitut Slovenije
Poročevalec
Slovenian Forestry Institute
Polona Hafner
References and Resources
Projekt, v okviru katerega so bili zbrani osnovni podatki
Rosewood 4.0