Forest Data Viewer

Forest Data Viewer

EN
SL
Pregledovalnik podatkov o gozdovih
Pregledovalnik je namenjen pregledovanju veljavnih gozdnogospodarskih, gozdnogojitvenih in lovskigospodarskih načrtov.
Prostorski pregledovalnik Zavoda za gozdove Slovenije, ki omogoča dostop do gozdnogospodarskih in lovskogospodarskih načrtov, ter do podrobnih informacij o prostorskih enotah, gozdovih, socialnih, ekonomskih, ekoloških funkcijah gozdov in območjih za sanacijo.
Glavna domena
Inventura, ocena, monitoring
Tip rešitve
Podatkovna platforma, vozlišča podatkov, odprti podatki
Digitalne rešitve
Da
Izvorna država
Slovenija
Obseg uporabe
Nacionalni
Začetno in končno leto
2015 -
Kontaktn podatki
Lastnik oz. avtor
Slovenia Forest Service
Boris Rantaša
Poročevalec
SFI
References and Resources
Projekt, v okviru katerega so bili zbrani osnovni podatki
Rosewood 4.0