Environmental atlas of Slovenia

Environmental atlas of Slovenia

SL
EN
Atlas okolja
Atlas okolja je spletna storitev, v okviru katere Agencija Republike Slovenije za okolje omogoča dostop do prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov. Rešitev je zasnovana na uporabi spletnih geoinformacijskih tehnologij.

Atlas okolja je okoljski informacijski sistem s prostorskimi podatki s področij narave, okolja, voda, tal, podnebja, infrastrukture in drugih podatkov na celotnem območju Slovenije. Baza podatkov je primer visokokakovostne in uporabne vsebine, ki je podprta s celovitimi opisi metapodatkov. Širši javnosti in strokovnim službam zagotavlja osnovne informacije o položaju, vsebini okoljskih podatkov in okoljskih pojavih.

Glavna domena
Inventura, ocena, monitoring
Tip rešitve
Podatkovna platforma, vozlišča podatkov, odprti podatki
Digitalne rešitve
Da
Izvorna država
Slovenija
Obseg uporabe
Nacionalni
Začetno in končno leto
2013 -
Kontaktn podatki
Lastnik oz. avtor
Slovenian Environment Agency
Poročevalec
Slovenian Forestry Institute
Andreja Vedenik
References and Resources
Projekt, v okviru katerega so bili zbrani osnovni podatki
Rosewood 4.0