Skogkurs | Forestry Extension Institute

Skogkurs | Forestry Extension Institute

Skogbrukets kursinstitutt
Wspólne działania norweskiego sektora leśnego mające na celu prowadzenie specjalistycznych kursów i upowszechnianie wiedzy o leśnictwie w placówkach edukacyjnych.

Docelowo Skogkurs ma odgrywać rolę wspólnej jednostki działającej na rzecz budowania kompetencji w zakresie rozwoju biznesu oraz gospodarowania lasami i innymi gruntami. Poprzez swoje działania Skogkurs przyczyni się do podniesienia kwalifikacji osób zaangażowanych w gospodarkę leśną oraz do upowszechnienia wiedzy o lasach i zasobach naturalnych w placówkach edukacyjnych i wśród społeczeństwa. Skogkurs składa się z 36 organizacji. Przykłady programów edukacyjnych:

  • Aktywne leśnictwo -  ogólnokrajowy cykl kursów dla właścicieli lasów, pracowników gospodarki leśnej i operatorów maszyn leśnych, a także innych osób, które korzystają z narzędzi leśnych w swojej pracy lub w czasie wolnym. Kurs obejmuje praktyczne szkolenie, realizowane w małych grupach, z udziałem wykwalifikowanych, certyfikowanych instruktorów. Krótkie kursy dostosowane są do danej grupy odbiorców i kontekstu lokalnego, i są prowadzone blisko miejsca zamieszkania lub w miejscu pracy. 
  • Nauka z lasem - program edukacyjny oferujący zajęcia dla jednostek na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkoli po kształcenie nauczycieli. 

Ministerstwo Rolnictwa i Żywności zapewnia istotne wsparcie finansowe dla działań podejmowanych w ramach Skogkurs. Około połowa projektów jest współfinansowana przez jeden lub więcej funduszy gospodarki leśnej. Działania Skogkurs są również finansowane przez Fundusz Wspierania Edukacji Dorosłych, Norweską Agencję Środowiska oraz ze środków projektowych uzyskiwanych od innych partnerów. 

Główna kategoria
Zarządzanie lasem, gospodarka leśna, usługi ekosystemowe, odporność
Pozyskanie, infrastruktura, logistyka
Edukacja i szkolenia
Wyzwanie
4. Zapewnienie odpowiednio wykształconych kadr poprzez atrakcyjną ścieżkę rozwoju umiejętności i edukację
Rodzaj rozwiązania
E-learning, nauczanie mieszane
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Nie
Kraj pochodzenia
Norwegia
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
-
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Forestry Extension Institute
CEO Eva Skagestad
Osoba przygotowująca fiszkę
Tretorget A/S
Ola Rostad
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0