Skogkurs | Forestry Extension Institute

Skogkurs | Forestry Extension Institute

Skogbrukets kursinstitutt
Norsk skogbruk sin felles virksomhet for kurs for næringen og for formidling av kunnskap om skogbruk til skoler.

Skogkurs har til formål å være skogbrukets fellesorgan for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal Skogkurs bidra til kompetanseheving for aktørene i skogbruksnæringen, og til formidling av kunnskap om skog og natur til skoleverk og allmennhet. Skogkurs har 36 organisasjoner som medlemmer. Aktivt skogbruk er et landsdekkende tilbud med kurs for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere. Kursene er også aktuelle for andre grupper som benytter skogbruksredskaper, enten i sitt arbeid eller på fritiden. Kursene gir veiledning på en praktisk måte, har få deltakere og dyktige, autoriserte instruktører. Dette er korte, målrettede kurs med lokal tilpasning som gis nært bosted eller på arbeidsplassen. 

Undervisningsprogrammet Lære med Skogen tilbyr undervisningsopplegg fra barnehage til lærerutdanningen. Landbruks- og matdepartementet bidrar i betydelig grad til finansiering av virksomheten. Omkring halvparten av utviklingsprosjektene der Skogkurs har prosjektledelse er delfinansiert gjennom midler fra ett eller flere av skogbrukets egne fond. Voksenopplæringsmidler, midler fra Miljødirektoratet og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør i tillegg viktige økonomiske bidrag til virksomheten. 

hoveddomene
Skogforvaltning, skogskjøtsel, økosystemtjenester
Avvirkning, infrastruktur, logistikk
Undervisning og kurs
Utfordring adressert
4. Sikre en kompetent arbeidsstyrke gjennom attraktiv ferdighetsutvikling og utdanning
Type løsning
eLæring, blandet opplæring
Digital løsning
Ja
Innovasjon
Ne
opprinelsesland
Norge
Potensiale
Nasjonal
Start og slutt år
-
Kontakt informasjon
eier eller forfatter
Skogbrukets kursinstitutt
Adm.dir. Eva Skagestad
rapportør
Tretorget A/S
Ola Rostad
References and Resources
Prosjekt som dette faktaarket er opprettet under
Rosewood 4.0