KWH4.0 | Centrum Doskonałości Leśnictwa 4.0

KWH4.0 | Centrum Doskonałości Leśnictwa 4.0

[DE] Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0
KWH4.0 - cyfryzacja klastrów leśno-drzewnych.

Centrum Doskonałości dla Leśnictwa 4.0 opracowało koncepcję cyfryzacji „Przemysł 4.0” dla klastrów leśno-drzewnych. Nowe, inteligentne i zdecentralizowane maszyny, urządzenia, usługi oraz rozwinięte kompetencje umożliwią klastrom optymalizację złożonych sieci wartości dodanej, opracowanie nowych modeli biznesowych oraz sprostanie obecnym wyzwaniom środowiskowym, gospodarczym i klimatycznym. Istniejące podejścia są niewystarczające, aby poradzić sobie ze złożonością struktur i procesów, a także sprzecznymi wymaganiami dotyczącymi gospodarki leśnej. Aby klastry leśno-drzewne w wiekszym stopniu wykorzystywały technologie przemysłu 4.0, konieczne jest połączenie kompetencji istniejących w przemyśle, nauce i zarządzaniu.

Celem KWH4.0 jest stworzenie bazy know-how i niezbędnej infrastruktury oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dla sektora leśno-drzewnego przy pomocy laboratoriów Smart Forest (inteligentny las). Laboratoria takie funkcjonują jako eksperymentalne pracownie leśne do testowania opracowanych komponentów, systemów i procesów, wdrażania standaryzacji, upowszechniania nowych pomysłów i szkolenia podmiotów z branży. Opracowane koncepcje i standardy są na bieżąco publikowane w formie praktycznych rekomendacji. W ramach projektu powstała pierwsza wersja infrastruktury komunikacyjnej S3I (z wykorzystaniem Internetu Rzeczy), zmodernizowano maszyny leśne tak, aby możliwy był odbiór informacji cyfrowych (dane o położeniu GPS, zużycie paliwa, dane produkcyjne itp.) i połączono je z innymi maszynami poprzez alternatywne standardy radiowe (w przypadku gdyby na danym obszarze nie była dostępna telefonia komórkowa).

Potencjał dla mobilizacji drewna
Wysoki, KWH4.0 wspiera rozwój wielu projektów i rozwiązań cyfrowych, które przyczyniają się do większej mobilizacji drewna.
Potencjał dla zrównoważonego rozwoju
KWH4.0 wspiera zrównoważony rozwój poprzez rozwiązania poprawiające wydajność surowcową operacji leśnych i podejmowanie decyzji zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.
Wpływ na środowisko i bioróżnorodność

Wybrane rozwiązania rozwijane w ramach KWH4.0 skupiają się na monitorowaniu stanu lasu przy wykorzystaniu sensorów, w celu zwiększenia odporności drzewostanu na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

Łatwość wdrożenia
KWH4.0 uzyskało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozpoczęcie działalności. Kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie ścisłej współpracy pomiędzy leśnictwem i ekspertami z zakresy ICT.
Główna kategoria
Zarządzanie innowacjami, cyfrowe huby, klastry, komercjalizacja
Słowa kluczowe
modelowanie; symulacja; systemy wspomagania decyzji (DSS); Przemysł 4.0
Wyzwanie
5. Wzmocnienie ekonomicznego i środowiskowego funkcjonowania leśnych łańcuchów dostaw
Rodzaj rozwiązania
Modelowanie, systemy wspomagania decyzji, symulacja, optymalizacja
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Niemcy
Skala aplikacji
Regionalny
Rok rozpoczęcia i zakończenia
-
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
RIF Institut für Forschung und Transfer e.V.
Frank Heinze
Osoba przygotowująca fiszkę
FBZ
Marie-Charlotte Hoffmann, Elke Hübner-Tennhoff
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0