Forest stock market e-drewno.pl

Forest stock market e-drewno.pl e-drewno.pl

PL
EN
UK
System aukcyjny e-drewno.pl
Platforma elektroniczna umożliwiająca wzięcie udziału w aukcji drewna w nadleśnictwach całej Polski.

System e-drewno stworzony został w celu umozliwienia klientom wzięcia udziału w aukcjach surowca w nadleśnictwach bez konieczności fizycznej obecności na aukcji. Obecnie 20% puli drewna dla przedsiebiorców oferowanego przez Lasy Państwowe jest sprzedawane na aukcjach w serwisie e-drewno.pl.

Udział w aukcjach mozliwy jest po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu indywidualnego dostepu do systemu. W czasie rejestracji każdy z użytkowników podaje nazwę nadleśnictwa, ze względów praktycznych zaleca się aby było to nadleśnictwo właściwe ze względu na siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalnosci gospodarczej. Wszystkie informacje wymieniane pomiędzy serwerem i komputerem użytkownika są kodowane. Zgłoszone oferty są rejestrowane i umieszczane w rankingu - pozycja na liście zależy od wysokości zaproponowanej ceny, a w przypadku jednakowych cen od kolejności zgłoszenia. W czasie aukcji każdy klient może złozyć nielimitowaną ilość wariantów oferty, można takze modyfikować zgłoszone wcześniej warianty. Zwycięskie oferty moga być zmienione tylko w ograniczonym zakresie. W celu ochrony danych uczestnicy aukcji nie mają wglądu w dane innych przedsiębiorstw uczestniczących w aukcji. System jest łatwy w obsłudze i administracji, oferuje także dostęp do kalkulatora cen i raportów.

Pochodzenie surowca drzewnego
Las
Główna kategoria
Produkty, rynki, handel
Słowa kluczowe
sprzedaż drewna; system aukcyjny online
Wyzwanie
5. Wzmocnienie ekonomicznego i środowiskowego funkcjonowania leśnych łańcuchów dostaw
Rodzaj rozwiązania
Platformy marketingowe
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Nie
Kraj pochodzenia
Polska
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2005 -
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
PGL Lasy Państwowe
PGL Lasy Państwowe
Osoba przygotowująca fiszkę
Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute (ITD)
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0