Forest growing model (SiWaWa 2.0)

Forest growing model (SiWaWa 2.0) SiWaWa 2.0

EN
Waldwachstumssimulationsmodell
A simple forest growth simulation model for practitioner (Android-App). SiWaWa needs only the number of the stems [N], the basal area per hectare [G] of a certain stand to generate separated the stem distribution curve according to the DBH-classes.
A simple forest growth simulation model for practitioner (Android-App). SiWaWa needs only the number of the stems [N], the basal area per hectare [G] of a certain stand to generate separated the stem distribution curve according to the DBH-classes. Free available Android-App, which could be used in the following fields:
1. Strategy: Goal dimension of the trees, cutting time
2. Care concept: Coordination of harvesting time, optimization of productivity
3. Measurements: Urgency and priority
4. Analysis: Starting point and forest development without interventions. Definition of intervention measures and simulation. SiWaWa 2.0 supports the decision makers in two aspects: Silvicultural and forest planning. It supports the foresters in a better understanding of the state point and forest development.
1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Vzdelávanie a odborná príprava
Kľúčové slová
Simulation; Growth; App
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Modelovanie, simulácia, optimalizácia
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Švajčiarsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
BFH Berne University of Applied Sciences
Christian Rosset
Reportér
BFH Bern University of Applied Sciences
Moritz Dreher
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood