Mobile Timber Cruise (MOTI)

Mobile Timber Cruise (MOTI) MOTI

EN
MOTI
Forest stand inventory with the aid of the Smartphones capabilities (App). Easy, cheap and reliable tool for determining the most important dendrometer indicators (key figures of tree stands). Suitable for single tree measurement or stand inventories.
Forest stand inventory with the aid of the Smartphones capabilities (App). Easy, cheap and reliable tool for determining the most important dendrometer indicators (key figures of tree stands). Suitable for single tree measurement or stand inventories. Easy and fast implementation of forest inventories and single tree measurement.
Possible determination of the base area (m2/ha) with or without the distinction of different tree species. Trunk rate (#/ha), stand height (m/ha), reserve of rough wood (m3/ha). Smartphones can be used as a good referencing tool for forest inventories and forest operation planning. Many further application developments and integrations thinkable.
1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Vzdelávanie a odborná príprava
Kľúčové slová
App; Inventory
Riešená výzva
2. Zlepšiť infraštruktúru a kapacity verejných aktérov
Typ riešenia
Senzory, meracie prístroje/meracie vybavenie
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Švajčiarsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
BFH Berne University of Applied Sciences
Christian Rosset
Reportér
BFH Bern University of Applied Sciences
Moritz Dreher
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0