GoldenEye | Advanced x-ray wood log scanning system for sawmills

GoldenEye | Advanced x-ray wood log scanning system for sawmills

IT
EN
SK
High end X-ray technology applied to optimize resource efficiency and value added in sawmills

Goldeneye 300 Multi-Sensor Quality Scanner reliably recognizes wood defects, selects according to strength classes and classifies the wood precisely. The optimization results according to parting and sorting, responding to quality requirements. Goldeneye 300 Multi-Sensor Quality Scanner consists of modules with a color, laser and X-ray scanner to accurately classify wood defects. Goldeneye 300 is connected with the trimming saw and the miter saw to obtain the maximum yield.

1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Kľúčové slová
wood processing; scanning; industry 4.0
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Senzory, meracie prístroje/meracie vybavenie
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Taliansko
Rozsah aplikácie
Cezhraničný/multilaterálny
Začiatok a koniec roka
2013 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
MICROTEC
Enrico Ursella
Reportér
AIEL
Andrea Argnani
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0