GoldenEye | Pokročilé RTG skenovanie guľatiny, pokročilý systém pre píly

GoldenEye | Pokročilé RTG skenovanie guľatiny, pokročilý systém pre píly

IT
EN
SK

Špičková röntgenová technológia použitá na optimalizáciu efektívnosti zdrojov a pridanej hodnoty v pílach Goldeneye 300 Multi-Sensor Quality Scanner spoľahlivo rozpoznáva chyby dreva, vyberá podľa pevnostných tried a drevo presne klasifikuje. Výsledky optimalizácie podľa delenia a triedenia, reagujúce na požiadavky kvality. Multisenzorový kvalitný skener Goldeneye 300 pozostáva z modulov sfarebným, laserovým a röntgenovým lúčom na presnú klasifikáciu chýb dreva. Goldeneye 300 je spojený s orezávacou pílou a pokosovou pílou.

1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Kľúčové slová
spracovanie dreva skenovanie priemysel 4.0
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Senzory, meracie prístroje/meracie vybavenie
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Taliansko
Rozsah aplikácie
Cezhraničný/multilaterálny
Začiatok a koniec roka
2013 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
MICROTEC
Enrico Ursella
Reportér
AIEL
Andrea Argnani
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0