Smart Forest | Bringing industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Smart Forest | Bringing industry 4.0 to the Norwegian forest sector

SK
EN
We will work smarter, more efficiently and with more precision. We want to bringing Industry 4.0 to the Norwegian Forestry.

We are foresters, scientists, remote sensing experts, programmers, mathematicians, data scientists, developers, and entrepreneurs. What combines us is forestry. We want to bringing Industry 4.0 to the Norwegian Forestry. SmartForest will position the Norwegian forest sector at the forefront of digitalization resulting in large efficiency gains in the forest sector, increased production, reduced environmental impacts, and significant climate benefits. SmartForest will result in a series of innovations and be the catalyst for an internationally competitive forest-tech sector in Norway. The fundamental components for achieving this are in place; a unified and committed forest sector, a leading R&D environment, and a series of progressive data and technology companies. The primary objective of SmartForest is to improve the efficiency of the Norwegian forest sector by enabling a digital revolution transforming forest information, silviculture, forest operations, wood supply and the overall digital information flow in the sector. The digital transformation will be enabled by a series of innovations that will form the foundation for the development for of a strong Forest-tech sector in Norway. Project Leader for SmartForest is NIBIO Norsk institutt for Bioøkonomi.

1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Výskum a vývoj
Správa inovácií, digitálne uzly, klastre, využívanie (priebežné)
Kľúčové slová
work smarter efficiently precision
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Siete, testovacie zariadenia, platformy pre výskum a vývoj
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Nórsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2020 - 2028
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
Tretorget Ltd
Ola Rostad
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0