Smart Forest | Prinášame priemysel 4.0 Nórsky lesnícky sektor

Smart Forest | Prinášame priemysel 4.0 Nórsky lesnícky sektor

SK
EN
Budeme pracovať inteligentnejšie, efektívnejšie a s väčšou presnosťou. Chceme priniesť Priemysel 4.0 do nórskeho lesníctva.

Sme lesníci, vedci, experti na diaľkový prieskum Zeme, programátori, matematici, dátoví vedci, vývojári a podnikatelia. To, čo nás spája, je lesníctvo. Chceme priniesť Priemysel 4.0 do nórskeho lesníctva. SmartForest postaví nórsky lesnícky sektor do popredia digitalizácie výsledkom je veľké zvýšenie efektívnosti v sektore lesného hospodárstva, zvýšená produkcia, znížené vplyvy na životné prostredie a významné klimatické výhody. SmartForest bude viesť k sérii inovácií a byť katalyzátorom pre medzinárodne konkurencieschopný sektor lesných technológií v Nórsku. Základné komponenty na dosiahnutie tieto sú na mieste; jednotný a angažovaný lesnícky sektor, popredné R&D prostredie a séria progresívnych dátových a technologických spoločností. Primárny Cieľom SmartForest je zlepšiť efektivitu nórskeho lesníckeho sektora umožnením digitálnej revolúcie transformujúcej informácie o lesoch, lesné hospodárstvo, lesné operácie, dodávky dreva a celkový digitálny tok informácií v sektore. Digitálnu transformáciu umožní séria inovácií tvoria základ pre rozvoj silného sektora lesných technológií v Nórsku. Vedúcim projektu pre SmartForest je inštitút NIBIO Norsk pre Bioøkonomi.

1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Výskum a vývoj
Správa inovácií, digitálne uzly, klastre, využívanie (priebežné)
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Siete, testovacie zariadenia, platformy pre výskum a vývoj
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Nórsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2020 - 2028
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
Tretorget Ltd
Ola Rostad
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0