Environmental atlas of Slovenia

Environmental atlas of Slovenia

SL
EN
Atlas okolja
The Environmental Atlas is an online service within which the Environmental Agency of the Republic of Slovenia provides access to spatial content to the widest circle of users. The solution is based on the use of online geoinformation technologies.

The Environmental Atlas of Slovenia is an environmental information system with spatial data from the areas of nature, environment, water, ground cover, climate, infrastructure and other data in the entire area of Slovenia. The database is an example of high quality and useful content, which is supported with comprehensive metadata descriptions. It provides basic information on position, content of environmental data and environmental phenomena to general public and expert services.

1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Krajina pôvodu
Slovinsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2013 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Environmental atlas of Slovenia
Reportér
Slovenian Forestry Institute
Andreja Vedenik
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0