Slovenian forests protection

Slovenian forests protection

EN
SL
Varstvo gozdov Slovenije
Information center for forest protection in Slovenia.

Forest Protection of Slovenia is a web portal where we access the manual for determining the causes of tree damage, educational materials, reports, data on sanitary felling, information on quarantine pests and predictions of the occurrence of harmful factors for the forest. You can use the manual to find the cause of tree damage in various ways. The manual contains descriptions of pathogens, their biology, distribution, pictorial material and more. It also contains a glossary of technical terms. The news presents current problems in forest protection, descriptions of biotic and abiotic harmful factors for the forest and innovations in the field of forest protection. The material is divided into educational material, reports, sanitary felling, calculation of tree volume, regulations, plant pest investigation programs, Boletus informaticus, Mikoteka GIS. The portal contains information on quarantine pests for the forest. Forecasts contain daily, short-term and long-term forecasts of the occurrence of harmful factors for the forest.

1. doména (hlavná)
Disturbancie/kalamity, riziká, odpoveď na katastrofu
Riešená výzva
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Krajina pôvodu
Slovinsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Poročevalska, prognostično-diagnostična služba za gozdove
Barbara Piškur
Reportér
SFI
Andreja Vedenik
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0