Forest Data Viewer

Forest Data Viewer

EN
SL
Pregledovalnik podatkov o gozdovih
The main purpose of Data Viewer is accessing valid forest management, silvicultural and hunting management plans.
Spatial viewer of the Slovenian Forest Service, which provides access to forest management and hunting management plans, as well as detailed information on spatial units, forests, social, economic, ecological functions of forests and rehabilitation areas.
1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Krajina pôvodu
Slovinsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2015 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Slovenia Forest Service
Boris Rantaša
Reportér
SFI
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0