Invazivke | Web infoportal about invasive species

Invazivke | Web infoportal about invasive species

EN
SL
The Invazivke web application is part of the public electronic information system for collecting data on invasive alien species in Slovenia.

The mobile application Invazivke is free to use and is intended for the general public. To use the application, one must register using a valid email address. It is designed for field data collection with a smart device that includes a GPS sensor and a digital camera. This allows user to automatically capture the location (exact X and Y coordinates) and photo with the device, which greatly facilitates and speeds up data entry. The user manually selects of the species from the drop-down menu. The application also includes a manual with a description of invasive alien species (IAS), including pictorial material to facilitate the identification of the found organism. The mobile application Invazivke enables the recording of IAS finds without an internet connection. The exchange of data with the central server takes place at the request of the user when connected to the Internet and is carried out according to the synchronization process.

1. doména (hlavná)
Disturbancie/kalamity, riziká, odpoveď na katastrofu
Kľúčové slová
mobile application invasive alien species
Riešená výzva
7. Zvyšovanie povedomia verejnosti, spoločenskej akceptácie a politickej podpory lesného hospodárstva
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Slovinsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2016 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Slovenian Forestry Institute
Nikica Ogris
Reportér
Slovenian Forestry Institute
Polona Hafner
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0