Public data of forests

Public data of forests

HR
EN
Public data of forest in the form of application, contains overview of data about state and privately owned forests.
Public data of forests - application

Croatian Forests Ltd is national company which manage public forests and forest land in Croatia. The company developed application which contains vector data for all 16 forest administrations of Croatian Forests. Also, the application contains information about private forests which have approved management program.

Application in cartographic form presents information in textual and tabular views, as well as spatial illustration of tree species in specific forest or area. Also, application shows two parametars for every tree specie: the total volume of timber and annual growth. Vector data about borders of management areas (forest administrations, forests units, economic units, etc.) for state and private forests are shown in the form of Google Maps basis.

Except basic information on forest administrations and units, commission minutes and approvements of the management basis for economic unit and recapitulations of forms  showing wood mass and increments of tree species, are available.

Application is an innovative solution which provides an overview and information about state and private forests in one place.

Innovative solution is free for public use and available online.

Pôvod dreva
Les
1. doména (hlavná)
Vzdelávanie a odborná príprava
Kľúčové slová
Public data forest management.
Riešená výzva
2. Zlepšiť infraštruktúru a kapacity verejných aktérov
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Chorvátsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2013 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Croatian Forests Ltd
Reportér
Competence Centre Ltd. for research and development
Phd Ivan Ambroš
References and Resources
Zdroje
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0