Javni podaci o šumama

Javni podaci o šumama

HR
EN
Javni podaci o šumama u obliku aplikacije sadrže pregled javnih podataka o državnim i privatnim šumama.
Prikaz aplikacije Javni podaci o šumama

Hrvatske šume d.o.o. je tvrtka koja gospodari državnim šumama i šumskim zemljištem u Hrvatskoj. Navedena tvrtka je razvila aplikaciju koja pruža vektorski pregled za 16 uprava šuma, podružnica Hrvatskih šuma i to do razine odjela. Također, aplikacija prikazuje i podatke za privatne šume za koje postoji odobren plan gospodarenja.

Aplikacija u kartografskom prikazu omogućuje pregled informacija u tekstualnom i tabličnom obliku, kao i prostorni prikaz vrste drveća u određenoj šumi ili području. Omogućen je  prikaz i dva parametra za svaku vrstu drva: ukupan obujam debla i godišnji rast. Vektorski podaci o granicama područja gospodarenja (uprave šuma, šumarije, gospodarske jedinice, itd.) za državne i privatne šume prikazani su na Google Maps kartografskoj podlozi.

Osim osnovnih informacija o upravama šuma, podružnicama i šumarijama do razine gospodarskih jedinica, omogućen je pregled komisijskih zapisnika i određenih rješenja o odobrenju osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu kao i rekapitulacije obrazaca s prikazom drvne mase i prirasta po vrstama drveća.

Aplikacija je inovativno rješenje obzirom da na jednom mjestu korisniku pruža pregled i informacije o državnim i privatnim šumama te besplatno za korištenje i dostupno online. 

Podrijetlo drva
Šuma
Glavno područje
Edukacije i obučavanje
Ključne riječi
Javni podaci upravljanje šumom.
Izazov
2. Unaprjeđenje infrastrukture i kapaciteta javnih dionika
Vrsta rješenja
Podatkovne platforme, centri podataka, javno dostupni podaci Podatkovne platforme, centri podataka, javno dostupni podaci Podatkovne platforme, centri podataka, javno dostupni podaci"
Digitalno rješenje
Da
Inovacija
Da
Zemlja podrijetla
Hrvatska
Područje primjene
Nacionalna
Početak i kraj godine
2013 -
Kontakt podatci
Vlasnik ili autor
Hrvatske šume d.o.o.
Izvjestitelj
Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj
dr.sc. Ivan Ambroš
References and Resources
Izvori
Prikaz aplikacije
Projekt u okviru kojeg je informativni list kreiran
Rosewood 4.0