Remote Forest Land explorer

Remote Forest Land explorer reFlex

EN
SK
Diaľkový prieskum lesa
Bezkontaktný prieskum lesných a nelesných ekosystémov. Stanovenie dendrometrických parametrov stromov, stav lesnej dopravnej siete.
1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Typ riešenia
Modelovanie, simulácia, optimalizácia
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2018 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav
Ivan Sačkov
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0