Mistra Digital Forest | Špičkový výskum digitalizácie v lesnom hospodárstve

Mistra Digital Forest | Špičkový výskum digitalizácie v lesnom hospodárstve

EN
SK
Mistra Digital Forest | Špičkový výskum digitalizácie v lesnom hospodárstve
Mistra Digital Forest je výskumný program zameraný na digitalizáciu v lesníctve. Využívame možnosti digitalizácie pre lesníctvo, a tým aj my prispieť k premene našej spoločnosti na obehové biohospodárstvo. Víziou programu je vytvárať digitálne riešenia pre trvalo udržateľný a efektívny les biohospodárstvo.

Mistra Digital Forest je výskumný program pracujúci s veľkými spoločenskými výzvami našej doby. Požiadavky klimatických zmien a obmedzených prírodných zdrojov Znamená to, že musíme prejsť na obehové biohospodárstvo a les v tom zohráva ústrednú úlohu. Lesné suroviny môžu postupne vyradiť materiály na báze fosílnych palív a nahradiť ich obnoviteľnými, biologickými alternatívami. Digitalizácia vytvára príležitosti, aby sa lesné hospodárstvo stalo trvalo udržateľnou a konkurencieschopnou súčasťou. Presne k tomu prispieva Mistra Digital Forest.

Mistra Digital Forest sprístupňuje obrovské množstvo údajov, zvyšuje naše znalosti o lese a umožňuje nám vytvárať udržateľné a efektívne využiteľné zdroje. Konkrétne to znamená, že výskumní pracovníci programu vyvíjajú digitálne nástroje a inovácie, automatizujú a pridávajú väčšiu presnosť v lesnom plánovaní a využívaní lesov. Výsledkom je zvýšená konkurencieschopnosť a udržateľnosť v sektore lesného hospodárstva. S cieľom urýchliť digitálnu transformáciu, program pracuje na zvyšovaní digitálnych znalostí v rámci odvetvia. Existujú aj vyvinuté metódy hodnotenia udržateľnosti ktoré poskytujú východiskový bod založený na faktoch, keď rôzne zainteresované strany diskutujú o úlohe lesa pri prechode k udržateľnejšej spoločnosti.

Výskum je rozdelený do štyroch pracovných balíkov: 1) Celoprogramové aktivity, 2) Fakty o lesoch, 3) Efektívne lesníctvo, 4) Hodnota lesa a lesných produktov.

Účastníci programu: Mistra Digital Forest je financovaný spoločnosťou Mistra a zúčastnenými stranami. Program vedie Švédska federácia lesného priemyslu a partnermi programu sú BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk, Univerzita Umeå a KTH.

1. doména (hlavná)
Ťažba, infraštruktúra, logistika
Kľúčové slová
Industry 4.0
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Siete, testovacie zariadenia, platformy pre výskum a vývoj
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Švédsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2019 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Mistra Digital Forest
Sverker Danielsson
Reportér
InnovaWood asbl
Uwe Kies
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0