Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests

Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests RemBioFor

EN
PL
UK
Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach
Projekt B+R, którego celem było opracowanie kompleksowej metody określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów oraz ilości nadziemnej biomasy i związanego w niej węgla przy zastosowaniu danych teledetekcyjnych i nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania
Prace terenowe: pomiar oraz pozyskanie biomasy drzewnej (sierpień - wrzesień 2015)

Celem projektu było opracowanie kompleksowej metody określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów oraz nadziemnej biomasy i związanego w niej węgla przy zastosowaniu danych teledetekcyjnych dla planowania i zarządzania w leśnictwie. Zadania w projekcie obejmowały:

  • pozyskanie i przetworzenie danych terenowych oraz teledetekcyjnych,
  • opracowanie metody inwentaryzacji ilości biomasy drzew i związanego w nich węgla na podstawie danych radarowych,
  • opracowanie metody inwentaryzacji zapasu, biomasy i wybranych cech taksacyjnych drzewostanów na podstawie wybranych aktywnych metod teledetekcji,
  • opracowanie metody lokalnej korekty wzorów dendrometrycznych na podstawie danych pozyskanych za pomocą technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS) oraz
  • opracowanie wzorów allometrycznych oraz wskaźników akumulacji biomasy (BEF) umożliwiających przeliczenie miąższości grubizny drzew na biomasę nadziemnej części drzew oraz wielkość związanego w nich węgla.

Rezultaty projektu są wdrażane w praktyce urządzeniowej w Polsce. Wdrożenie rezultatów projektów przyczynia się do skrócenia czasu i obniżenia kosztów prac urządzeniowych, w szczególności inwentaryzacji zasobów drzewnych, pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości danych dotyczących bilansu CO2, zasobów biomasy i etatów cięć. Umożliwiają precyzyjne (do poziomu wydzielenia) określenie miąższości i cech taksacyjnych dla dowolnego obszaru leśnego.

Główna kategoria
Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
Zarządzanie lasem, gospodarka leśna, usługi ekosystemowe, odporność
Badania i rozwój
Słowa kluczowe
teledetekcja; sekwestracja węgla; leśnictwo
Wyzwanie
1. Poprawa odporności lasu i adaptacja do zmian klimatu
Rodzaj rozwiązania
Modelowanie, systemy wspomagania decyzji, symulacja, optymalizacja
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Polska
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2015 - 2018
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Instytut Badawczy Leśnictwa
Krzysztof Stereńczak
Osoba przygotowująca fiszkę
Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute (ITD)
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Źródła i materiały
Projekt
Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests (REMBIOFOR), National Centre for Research and Development within the program „Natural environment, agriculture and forestry” BIOSTRATEG, agreement no. BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015
Zasoby
Projekt RemBioFor – prezentacja wstępnych założeń i celów projektu
Parkitna K., Krok G., Lisańczuk M., Mitelsztedt K., Ukalski K., Magnussen S., Markiewicz A., Miścicki S., Stereńczak K. 2021. Modelling growing stock volume of forest stands with the use of selected LiDAR Area Based Approaches in various predictive models. Forestry: An International Journal of Forest Research
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0