System wspierający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi

System wspierający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi SAT4EST

EN
UK
PL
[EN] Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management
Projekt B+R, którego celem jest rozwój prostej, intuicyjnej i ekonomicznej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie lasami, integrującej dane satelitarne z danymi pozyskiwanymi z innych źródeł

SAT4EST to projekt B+R finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), którego celem jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu wspomagającego zarządzanie lasami niepaństwowymi, dedykowanego dla administracji lokalnej (na poziomie NUTS-4). Głównym założeniem projektu jest rozwój prostej, intuicyjnej i ekonomicznej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie lasami, integrującej dane satelitarne z danymi pozyskiwanymi z innych źródeł, umożliwiającej obliczanie statystyk dla danego obszaru i generowanie prostych raportów.

System składa się z czterech komponentów:

  • dane satelitarne  – szybki dostęp do dostęp do danych aktualnych i historycznych, umożliwiający porównywanie zdjęć satelitarnych z różnych okresów;
  • dane uzupełniające  - dane katastralne oraz szczegółowe dane o lasach pochodzące z planów urządzenia lasu (UPUL);
  • produkty przetwarzania danych satelitarnych – warstwy geometryczne będące wynikiem przetwarzania zdjęć satelitarnych obrazujące stan i kondycję roślinności i lasów;
  • analizy – zestawienie produktów przetwarzania danych satelitarnych z danymi katastralnymi oraz szczegółowymi danymi o lesie, umożliwiające wychwycenie niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem zapisanym w bazach danych oraz bieżących zmian.

Całość rozwiązania opera się na intuicyjnym portalu mapowym przeznaczonym dla użytkowników,  który służy do generowanie różnego typu map, w tym map lasów i zadrzewień, zmian w lasach, map typów lasu, map kondycji lasu, map zwarcia koron, map nadziemnej biomasy leśnej oraz zasięgu zniszczenia drzewostanów wskutek huraganów, pożarów, powodzi i gradacji owadów. Użytkownicy systemu mają dostęp do aktualnych i archiwalnych obrazów satelitarnych, mogą porównywać różne rodzaje map z danymi uzupełniającymi i przesyłać własne zestawy danych. 

Główna kategoria
Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
Zarządzanie lasem, gospodarka leśna, usługi ekosystemowe, odporność
Słowa kluczowe
plan urządzenia lasu; monitorowanie; aplikacja internetowa
Wyzwanie
2. Poprawa infrastruktury i potencjału instytucji publicznych
Rodzaj rozwiązania
Usługi doradcze i narzędzia dla właścicieli lasów
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Polska
Skala aplikacji
Regionalny
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2017 - 2019
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Taxus IT Sp. z o.o.
Sylwester Kulik
Osoba przygotowująca fiszkę
Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute (ITD)
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0