Bank Danych o Lasach

Bank Danych o Lasach BDL

EN
PL
UK
Bank Danych o Lasach
Hurtownia danych mająca na celu gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczacych lasów wszystkich rodzajów własności w Polsce. Dane dostepne są w formie opisowej i kartograficznej, poprzez portal internetowy i aplikację mobilną. 

Bank Danych o Lasach jest hurtownią danych mającą na celu gromadzenie, przetwarzanie i udostepnianie informacji dotyczących lasów wszystkich typów własności w Polsce. Ponadto, wśród celów BDL znajduje się wspieranie badań naukowych, umożliwienie wykonywania analiz i prognozowania zasobów leśnych oraz promowanie standardów zbierania i przetwarzania danych o zasobach przyrodniczych.

W Banku Danych o Lasach dostepne są zarówno dane w formie opisowej jak i kartograficznej. Zakres dostepnych danych obejmuje dane taksacyjne i prognostyczne oraz dodatkowe dane dotyczące: ochrony lasów, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, monitoringu środowiska, hydrologii, klimatologii, geologii, regionalizacji przyrodniczo–leśnej, leśnych obszarów funkcjonalnych, regionalizacji nasiennej, Państwego Rejestru Granic. Z BDL skorzystać można za pośrednictwem portalu internetowego (na którym znaleźć można także raporty, publikacje i mapy) oraz aplikacji mobilnej (mBDL), która oferuje dostęp do map i nawigacji.

Główną grupą odbiorców są leśnicy, ale Bank Danych o Lasach wykorzystywany jest również do celów planowania przestrzennego, nauki, statystyki publicznej i międzynarodowej, a także turystyki. System dostarcza danych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym i obejmuje ok. 95% lasów w Polsce (jedno z najbardziej kompletnych zestawień danych o lasach, w porównaniu do innych krajów, które dysponuja podobnymi rozwiązaniami). Każdego miesiąca portal BDL odwiedza ponad 25 tys. użytkowników.

Główna kategoria
Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
Słowa kluczowe
hurtownia danych; aplikacja mobilna; leśnictwo
Wyzwanie
2. Poprawa infrastruktury i potencjału instytucji publicznych
Rodzaj rozwiązania
Platformy z danymi, centra danych, otwarte dane
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Nie
Kraj pochodzenia
Polska
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
-
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
PGL Lasy Państwowe
PGL Lasy Państwowe
Osoba przygotowująca fiszkę
Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute (ITD)
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0