Arboair | Precyzyjna analiza obrazu dla celów detekcji gradacji kornika

Arboair | Precyzyjna analiza obrazu dla celów detekcji gradacji kornika

Arboair AB
Rozwiązanie w obszarze leśnictwa precyzyjnego, umożliwiające wykrywanie drzew porażonych przez kornika na podstawie fotografii (RGB i wielospektralnych) z dronów, samolotów, helikopterów lub satelitów.
Arboair - widok lasu z powietrza

Obecnie identyfikowanie uszkodzeń wywołanych przez kornikowate opiera się w dużej mierze na fizycznych oględzinach drzewostanu. Tego rodzaju monitoring umożliwia stosunkowo łatwe wykrywanie uszkodzeń, kiedy są już one zaawansowane, natomiast trudniej jest wykryć ataki na wczesnym ich etapie.  W związku z tym podejmowano próby identyfikacji ataków kornika za pomocą satelitarnych map radarowych, które są dobrym wskaźnikiem potencjalnych uszkodzeń i można je traktować jako uzupełnienie precyzyjnej analizy oferowanej przez Arboair. Arboair Forest Mapper to usługa, która umożliwia analizę zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji. Opracowany algorytm był trenowany przy wykorzystaniu próby ponad 200 000 drzew i sprawdzony przez leśników pod kątem merytorycznym.

Monitoruj swój las pod katem zagrożenia przez korniki w trzech prostych krokach:

  1. Zbieranie danych: możesz samodzielnie obsługiwać drona lub zwróć się do nas - skontaktujemy Cię z naszymi partnerami, którzy posiadają specjalistyczne kompetencje i uprawnienia w zakresie obsługi dronów lub dostarczają wysokiej jakosci zdjęcia satelitarne.
  2. Analiza: wykrywanie ataków kornika, identyfikacja i liczenie drzew, oznaczanie gatunków drzew, wykrywanie powalonych drzew.
  3. Wyniki: przeglądaj na portalu Arboair, prześlij wyniki na własną platformę, pobierz do wykorzystania w QGIS, ArcGIS, Google Earth lub innym oprogramowaniu obsługującym dane GIS.
Arboair logo
Główna kategoria
Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
Zaburzenia ekosystemów leśnych, ryzyka, reagowanie na klęski i katastrofy
Badania i rozwój
Słowa kluczowe
korniki; detekcja szkodników; drony; sztuczna inteligencja (AI)
Wyzwanie
1. Poprawa odporności lasu i adaptacja do zmian klimatu
Rodzaj rozwiązania
Czujniki, sprzęt pomiarowy
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Szwecja
Skala aplikacji
Krajowa
Rok rozpoczęcia i zakończenia
-
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Paper Province
Marcus Drugge
Osoba przygotowująca fiszkę
Paper Province
Gunnar Hellerström
Źródła i materiały
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0