Droner i opplæring av førere av skogsmaskiner ved Solør Videregående Skole

Droner i opplæring av førere av skogsmaskiner ved Solør Videregående Skole

NB
EN
Læringseffekten øker for både observatører og førere ved at de får sett arbeidet fra en ny vinkel. Gir også større mulighet til sikker observasjon av elver i arbeid.

Siden opprettelsen for 75 år siden har Solør VGS Sønsterud vært nasjonalt ledende i opplæring i skogbrukets driftsteknikk. Studiestedet er i dag en del av Solør VGS med til sammen ca. 500 elever i alderen 16-18 år og 135 ansatte. Undervisningen foregår både innendørs og utendørs og er lagt opp slik at elevene får en praktisk tilnærming til skogbruk. Undervisningen følger året med planlegging, skogkultur og hogst. Droner brukes som et supplement i øvrig undervisning. Dels for å filme objekter og bestand som grunnlag for arbeid i undervisningen. Dette for å vise spesielle problemstilling eller for å vise før/etter en aktivitet. Ved opplæring i bruk av skogsmaskiner gir droner elever og lærere mulighet til å se arbeidet fra et annet perspektiv. Brukt på riktig måte vil dette kunne gi økt læring både for de som kun observerer, men særlig for den som blir observert og som får sett seg selv i arbeid i etterkant. Siden tida den enkelte kan bruke som førere av maskiner er begrenset, det viktig å nytte tida godt. Ved å filme hver enkelt elev sitt arbeid med skogsmaskin, kan læringsutbyttet økes for elevene ved at de kan se seg selv, og få tilbakemelding på hva som er gjort riktig eller feil. Kartlegging prioritering av forbedringsområder blir dermed tydeligere.

hoveddomene
Avvirkning, infrastruktur, logistikk
Undervisning og kurs
Utfordring adressert
4. Sikre en kompetent arbeidsstyrke gjennom attraktiv ferdighetsutvikling og utdanning
Type løsning
eLæring, blandet opplæring
Digital løsning
Ja
Innovasjon
Ja
opprinelsesland
Norge
Potensiale
Regional/deler av landet
Start og slutt år
-
Kontakt informasjon
eier eller forfatter
Solør Videregående Skole
Avdelingsleder, Helge Strætkvern
rapportør
Tretorget A/S
Ola Rostad
References and Resources
Prosjekt som dette faktaarket er opprettet under
Rosewood 4.0