National Forest Inventory

National Forest Inventory

NB
UK
EN
Landskogtakseringen
Landskogtakseringen (LST) startet i 1919, utløst av bekymring og usikkerhet rundt skogens forhold.
Ordningen er basert på et nettverk av permanente prøveflater, fordelt i et nett over hele Norge - på både skogkledd og skogkledd mark. Prøveflatene måles på nytt med en rotasjon på fem år. På prøveflater som ligger på skogsmark eller andre landtyper med trær, måles alle trær som vokser innenfor en 250 m² areal med deres koordinater inkludert, og gjør det mulig å etablere tidsserier på tre nivå. I tillegg til stående volum, tilvekst og treslag måles en rekke parametere for å gi informasjon om f.eks. produktivitet, bestandsstruktur, skoghelse, skogsdriftsforhold og biologisk mangfold.
Dataene fungerer som et viktig grunnlag for nasjonal skogpolitisk utvikling og brukes av både statlige organer og annen offentlig forvaltning, så vel som av skogindustrien, forsknings- og undervisningsformål og nasjonal og internasjonal rapportering. Også utvikling og testing av applikasjoner for fjernmåling er et viktig forskningsfelt innen LST. Innholdet i taksten oppdateres jevnlig for å møte nye krav fra samfunnet. 
hoveddomene
Inventering, vurdering, overvåking
Nøkkelord
Taksering; ressurser; utvikling
Digital løsning
Ne
Innovasjon
Ne
opprinelsesland
Norge
Potensiale
Nasjonal
Start og slutt år
-
Kontakt informasjon
eier eller forfatter
Norwegian Institute of Bioeconomy Research (Nibio)
Aksel Granhus
rapportør
Tretorget Ltd
Ola Rostad
References and Resources
Prosjekt som dette faktaarket er opprettet under
Rosewood 4.0