Forestry Fund

Forestry Fund

Skogfond
Ved salg av tømmer eller biodrivstoff er skogeieren pålagt ved lov å sette av 4-40% av inntekten til skogfondet for å sikre økonomi for bærekraftig forvaltning av skogen. Pengene som er satt til side blir ikke ansett som inntekt og blir derfor ikke skattlagt, og pengene tilhører skogeiendommen. 
Ordningen startet i 1932 for å sikre økonomi for foryngelse etter hogst av skog. Senere er det lagt til flere skogtiltak i ordningen, og andelen av inntekt som skal disponeres er justert. Nå bestemmer skogeieren for seg selv hvor mye han skal sette av, innen 4-40% av salgsinntektene. Pengene beskattes ikke når de settes av, men 15% av pengene som brukes fra fondet beskattes. Skogfondet tilhører skogeiendommen og skal brukes til skogbruk, skogveier, skoginventar, produksjon av juletrær, kurs for skogeier eller ansatte, miljøtiltak og etablering og utvidelse av bioenergianlegg. Skogeieren gis ikke renter på bidraget til skogbruksfondet. Disse pengene brukes til å forvalte ordningen, og tiltak som vil komme skogsmiljøet til gode, f.eks. informasjon til skogeiere og skoler, utviklingsprosjekter osv. Regjeringen anser ordningen som et av de viktigste tiltakene i skogbruket. 
hoveddomene
Inventering, vurdering, overvåking
Skogforvaltning, skogskjøtsel, økosystemtjenester
Finansiering, offentlig støtte
Nøkkelord
Finansiering bærekraft skogbruk
Digital løsning
Ne
Innovasjon
Ne
opprinelsesland
Norge
Potensiale
Nasjonal
Start og slutt år
-
Kontakt informasjon
eier eller forfatter
rapportør
Tretorget Ltd
Ola Rostad
References and Resources
Prosjekt som dette faktaarket er opprettet under
Rosewood 4.0