Laboratorij za šumsku biomasu

Laboratorij za šumsku biomasu

HR
EN
Laboratorij za šumsku biomasu je koncipiran da zadovolji znanstvene potrebe zaposlenika Fakulteta i obrazovne potrebe njegovih studenata te da bude na raspolaganju gospodarskim subjektima, odnosno da ponudi svoje usluge na tržištu.
Laboratorij za šumsku biomasu

Laboratorij za šumsku biomasu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, osmišljen je kao središnje mjesto istraživanja i kontrole kakvoće šumske biomase za energiju u Republici Hrvatskoj. U skladu s osnivačkim ciljem, provedena je izgradnja i opremanje laboratorija te edukacija laboratorijskog osoblja po uzoru na slične europske laboratorije. 

Laboratorijske analize, nužne za uspostavu sustava praćenja kakvoće čvrstih biogoriva u proizvodnom i transportnom lancu od sirovine (šumske biomase) preko proizvođača do krajnjeg potrošača, provode se prema europskim, odnosno međunarodnim normama za čvrsta biogoriva (HRN EN; HRN EN ISO). Laboratorij za šumsku biomasu Šumarskog Fakulteta u Zagrebu pružit će mogućnost hrvatskim proizvođačima čvrstih biogoriva da vlastiti proizvod ispitaju u svojoj zemlji sukladno važećim europskim normama, unaprijede tehnološke procese i plasiraju proizvod na tržište sa svim potrebnim deklaracijama ili u Republici Hrvatskoj ili na zajedničkom europskom i svjetskom tržištu.

Glavno područje
Drvna energetska industrija
Ključne riječi
Šumska biomasa laboratorij analize.
Izazov
6. Rast bioekonomije temeljene na šumi kroz kaskadnu uporabu i proizvode dodane vrijednosti
Zemlja podrijetla
Hrvatska
Područje primjene
Nacionalna
Početak i kraj godine
2016 -
Kontakt podatci
Vlasnik ili autor
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Izvjestitelj
Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj
dr.sc. Ivan Ambroš
References and Resources
Projekt u okviru kojeg je informativni list kreiran
Rosewood