Inovativni peleti iz šumske i/ili poljoprivredne biomase

Inovativni peleti iz šumske i/ili poljoprivredne biomase INOPELET

HR
EN
Inovativni peleti iz šumske i/ili poljoprivredne biomase
Inovativni peleti iz šumske i/ili poljoprivredne biomase te drvnog ostatka za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i doprinos zaštiti okoliša kroz smanjenje emisija CO₂
Sirovina - poljoprivredna i šumska biomasa. Stroj za predtretiranje biomase. Gotovi proizvod - inopelet

Osnovni cilj projekta je razviti pelet na temelju inovativnih predtretmana šumske i/ili poljoprivredne biomase te drvnog ostatka iz proizvodnje furnira koji bi zadovoljavao najviše kvalitativne standarde i bio energetski efikasniji od peleta koje možemo danas pronaći na tržištu, a koji bi se mogao koristiti u sustavima grijanja kućanstava i manjih javnih ustanova. Pelet izrađen iz biomase, kao najpovoljniji oblik čvrstih biogoriva, definiran je kao stlačeni valjkasti proizvod visoke ogrjevne vrijednosti koji pri korištenju pruža autonomiju sličnu prirodnom plinu i ulju za loženje. Sirovine koje će se koristiti u projektnim aktivnostima su šumska biomasa lošijih kvalitativnih razreda (hrastovina, jasenovina i topolovina), žetveni ostaci poljoprivrednih kultura (kukuruz, soja i suncokret) te drvni ostaci iz proizvodnje furnira. Predtretiranjem biomase proizvesti će se peleti sa smanjenim udjelom mineralnih tvari (pepela), povećanom ogrjevnom vrijednošću te boljim različitim fizikalnim i mehaničkim svojstvima s ciljem postizanja tržišnih najviših stupnjeva kvalitete. Nastavno, inopeleti će svojim poboljšanim visokoenergetskim svojstvima smanjiti maseni i volumni utrošak potrebnog goriva tijekom sezone grijanja čime bi se posljedično smanjili i transportni troškovi te potreban skladišni prostor. Osim toga, poboljšani peleti bili bi otporniji na vlagu čime bi se smanjila opasnost od gubitka kvalitete kao olakšali uvjeti za njegovo skladištenje. 

Regija podrijetla
3337529
Glavno područje
Istraživanje i razvoj
Ključne riječi
inovativni; biomasa; predtretiranje; pelet
Izazov
6. Rast bioekonomije temeljene na šumi kroz kaskadnu uporabu i proizvode dodane vrijednosti
Digitalno rješenje
Ne
Inovacija
Da
Zemlja podrijetla
Hrvatska
Regija podrijetla
3337529
Područje primjene
Prekogranična / multilateralna
Početak i kraj godine
2020 -
Kontakt podatci
Vlasnik ili autor
Izvjestitelj
Centar kompetencija d.o.o.
Ivan Ambroš
References and Resources
Projekt u okviru kojeg je informativni list kreiran
Rosewood 4.0