Drones in the Service of Forestry

Drones in the Service of Forestry

EN
Drohnen im Dienste der Forstwirtschaft
Single tree detection software uses drone data as the basis for estimating important tree parameters (tree position, height and diameter). Drones offer very precise terrain and inventory data and are very cost-effective.
Drone images are commonly used today as optical support in the forestry sector. The Potential of drone data and parameters that can be generated from single tree detection software is far from exhausted. The innovative and creative aspect of the project is to crate a digital twin of the forest. This twin provides all important tree parameters for the researchers to model the forest, make estimations of interventions, plan and make predictions.
1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Výskum a vývoj
Kľúčové slová
Drones; Inventory; Management
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Senzory, meracie prístroje/meracie vybavenie
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Švajčiarsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
BFH Berne University of Applied Sciences
Mark Günter
Reportér
BFH Bern University of Applied Sciences
Moritz Dreher
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0