Productivity models for harvesting processes (HeProMo)

Productivity models for harvesting processes (HeProMo) HeProMo

EN
HeProMo
HeProMo is an IT-based tool to predict the costs of timber harvesting scenarios under different aspects such as harvester logging. It allows certain settings to reflect the real situations in the forest. It provides preliminary costing and sensitivity analysis.

HeProMo is an IT-based tool to predict the costs of timber harvesting scenarios under different aspects such as harvester logging. It allows certain settings to reflect the real situations in the forest. It provides preliminary costing and sensitivity analysis. estimation of productivity and cost for wood harvesting operations (preliminary costing). Writing and controlling offers for wood harvesting operations. Estimation of variables and their importance (sensitivity analysis). Well suitable for application in teaching , eductaion and research to identify key contributing factors and assessmen of their influence on the results. The productivity model (HeProMO) predicts quickly and with a good accurancy the costs for concrete timber harvestin scenarios. It allows the identification of optimization possibilities. The application is quite easy to handle and gives a solid basis for good economic choices.

1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Ťažba, infraštruktúra, logistika
Kľúčové slová
Cost estimation; harvesting scenarios; sensitivity analysis
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Modelovanie, simulácia, optimalizácia
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Švajčiarsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
BFH Berne University of Applied Sciences
Moritz Dreher
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0