Assortment simulator (SorSim)

Assortment simulator (SorSim) SorSim

EN
Holzzortimentssimulations
IT-based simulation (SorSim) for revenue estimation for single trees or tree stands. Modelling of the stem form, height, diameter at breast height (DBH) from tree species.  Supports decision makers in production- and utilization processes.
IT-based simulation (SorSim) for revenue estimation for single trees or tree stands. Modelling of the stem form, height, diameter at breast height (DBH) from tree species.  Supports decision makers in production- and utilization processes. SorSim allows an adequate calculation of the revenues of single trees and tree stands with the information’s of quality, quantity and the assortment. The information basis includes tree species, tree age (height), stem-form. SorSim is an IT-based tool which allows to predict values on single tree-level and tree stands
1. doména (hlavná)
Produkty, trhy, obchod
Ťažba, infraštruktúra, logistika
Kľúčové slová
Simulation; Modelling; Assortment
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Modelovanie, simulácia, optimalizácia
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Švajčiarsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
BFH Berne University of Applied Sciences
Moritz Dreher
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0