Swiss «date wood» with digital proof of origin

Swiss «date wood» with digital proof of origin Date wood app

EN
DE
Date wood with proof of origin
"We are the platform that digitizes the cycle of the resource wood. In addition to building regional networks, we are committed to promoting Swiss wood, regional value creation as well as sustainability." Tracking of stemwood from harvesting site, through the whole supply chain to end costumer done with mobile app and blockchain technology.
Capture tree location with app
Capturing tree location and cutting date with app

The proof of origin of wood fulfils a customer need. End customers are increasingly demanding regional products.

With the app-based solution from Urstamm.ch, the origin of wood can be tracked and verified from the forest through processing to the end customer.

The origin and cutting date of timber components can be documented and verified, particularly for building construction.

Wooden house
Druh dreva
Kmeňové drevo
Pôvod dreva
Les
Mobilzačný potenciál
> 10'000 m³ for Switzerland
Uvažovaný druh dreva
Logs and wood products
Potenciál udržateľnosti
Promotion of improved forest management (IFM) and regional use of resources
Vplyv na životné prostredie a biodiverzitu

Short transport routes
Sustainable wood production

Uľahčenie implmentácie
Simple implementation
Ekonomický vplyv
Added value for the wood value chain
Dopad na zamestnanosť
Preservation and creation of regional jobs
Dopad na príjmy
higher margin
Potreba špecifických znalostí
none
Náklady na implementáciu (Euro - €)
500.00 €
kľúčové prepoklady

Customer sensibilization needed
Mobile app needed in supply chain

1. doména (hlavná)
Ťažba, infraštruktúra, logistika
Kľúčové slová
date wood origin tracability
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Nástroje na vysledovateľnosť
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Švajčiarsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2022 - 2023
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
BFH-HAFL
Thür
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0