RED FAITH as a tool of digital forestry and development of forests

RED FAITH as a tool of digital forestry and development of forests RED FAITH

HR
EN
RED FAITH alat za digitalizaciju šumarstva i razvoj šuma
RED FAITH - Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies. Digital forestry: precision technology and knowledge for the development of forest aiming reduction of invasive species and analyzation of the surface. Due to the project the data collection was created with drones and based on the remote sensing datas the forest could be developed thus the forestry could be a service of the sustainability.
RED FAITH - Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies

The project set the overall objective of contributing to preservation and protection of biodiversity in forest areas by supporting forestries and other organizations responsible for managing habitats in detailed, up-to-date monitoring with airborne imaging. As specific objectives it accelerates reactions to emerging hazards, protects/restores natural assets by enabling forestries to select most efficient interventions, improves knowledge of forest engineers, raise awareness on forest values and sets up cross border cooperation of forestries.

Región pôvodu
3337532
1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Kľúčové slová
Restoring Diversity Airborne Imaging
Riešená výzva
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Krajina pôvodu
Chorvátsko
Región pôvodu
3337532
Rozsah aplikácie
Cezhraničný/multilaterálny
Začiatok a koniec roka
2017 - 2019
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Government of Baranya County
Yvette Szabados
Reportér
Hrvatske šume d.o.o.
Boris Ljubojević
References and Resources
Referencia projektu
„Interreg V-A Program“ Cross-border cooperation Hungary-Croatia 2014.-2020.
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0